Mazowsze

W tym roku, na wsparcie działań gmin w kierunku poprawy jakości powietrza, Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł.

[ więcej ]

Ponad 1 mln zł z budżetu województwa trafi na remont drogi w miejscowości Koszary w gminie Zwoleń.

[ więcej ]

Kolejne 1,6 mln zł trafi do strażaków z jednostek OSP na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

[ więcej ]

W tym roku uczestnicy zmierzą się z tematem.

[ więcej ]

Nowa sieć wodociągowa będzie mierzyła ponad 21 km.

[ więcej ]

Jeden bilet, jeden przewoźnik i w jeden dzień zwiedzone całe Mazowsze.

[ więcej ]

Powiat pułtuski zmodernizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

[ więcej ]

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa będzie można przyłączyć mieszkańców gminy Szydłowiec do miejskiego systemu oczyszczania ścieków.

[ więcej ]

Mieszkańcy powiatu pułtuskiego zyskają komfortowy dojazd do pracy i szkoły.

[ więcej ]

Trzy powiaty z regionu okołowarszawskiego otrzymają duże dofinansowanie na aktywizację mieszkańców, czyste powietrze i nowe wozy dla OSP.

[ więcej ]

Wsparcie Unii Europejskiej dla regionu radomskiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w walce z koronawirusem podsumowali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski, podczas briefingu prasowego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

[ więcej ]

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia.

[ więcej ]

Wyremontowany zostanie odcinek drogi między Gniewoszowem a Wysokim Kołem (pow.

[ więcej ]

Paweł Sochaj i Marcin Jarosz to kolejni druhowie z tytułami.

[ więcej ]

Mazowsze – 91 proc.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego ze wsparciem dla powiatów subregionu warszawskiego wschodniego w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i remonty strażnic OSP.

[ więcej ]

Nowa droga w Sierpcu

28.06.2020 0:00

Już wkrótce w Sierpcu przebudowana zostanie ul.

[ więcej ]

Siedem nowych inwestycji w subregionie ciechanowskim zostanie dofinansowanych w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje rozbudowę Nowodworskiego Centrum Medycznego i zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

[ więcej ]

Mazowieckie jednostki OSP będą mogły uzyskać do 100 tys.

[ więcej ]

Subregion ciechanowski największe środki pozyskał na przejście na gospodarkę niskoemisyjną (179 mln zł), edukację (47,7mln zł),rozwój rynku pracy (36,9 mln zł) oraz rozwój systemu transportowego (35,6 mln zł).

[ więcej ]

Zakup nowego ambulansu był możliwy dzięki realizowanemu przez samorząd Mazowsza projektowi.

[ więcej ]

Na Torze Modlin zorganizowano dwudniowe zawody kolarskie.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego ze wsparciem dla powiatów subregionu warszawskiego zachodniego w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, małą retencję i remonty strażnic OSP.

[ więcej ]

Samorząd Województwa Mazowieckiego ze wsparciem dla powiatów subregionu ostrołęckiego w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, małą retencję i remonty strażnic OSP.

[ więcej ]

Trwa budowa Centrum Zdrowia Psychicznego.

[ więcej ]

Wsparcie Unii Europejskiej dla regionu radomskiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w walce z koronawirusem podsumowali wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski, podczas briefingu prasowego w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

[ więcej ]

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3 590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia.

[ więcej ]

Ubiegły rok był kolejnym, w którym samorząd województwa wspierał organizacje pozarządowe w realizacji programów, które przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

[ więcej ]

Modernizacja sterylizatorni w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą była możliwa dzięki dofinansowaniu z UE.

[ więcej ]

Wkrótce przebudowany zostanie 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1604W na trasie Uleniec-Czekaj oraz Czekaj-Rożce.

[ więcej ]

W imieniu Samorządu Mazowsza członek zarządu województwa Elżbieta Lanc przekazała 3 jednostkom OSP w powiecie węgrowskim nowe specjalistyczne umundurowanie: hełmy, rękawice, buty i ubrania specjalne.

[ więcej ]

Marszałek Adam Struzik, w Muzeum Mazowieckim w Płocku, podsumował wsparcie unijne dla subregionu płockiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w związku z koronawirusem.

[ więcej ]

Plan odbudowy Europy

14.06.2020 0:00

Epidemia koronawirusa zatrzymała gospodarkę w całej Europie, co spowodowało olbrzymie straty.

[ więcej ]

Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej strażnic z subregionu płockiego, decyzją samorządu Mazowsza, trafi ponad 304 tys.

[ więcej ]

Serdecznie zapraszamy na Mazowsze.

[ więcej ]

To będzie siódma szkoła szpitalna, którą opiekuje się samorząd Mazowsza.

[ więcej ]

Mazowieckie jednostki OSP będą mogły uzyskać do 100 tys.

[ więcej ]

Dla upamiętnienia 30 lat samorządności.

[ więcej ]

Samorząd przyszłości

07.06.2020 0:00

O tym, jaka przyszłość czeka samorządy rozmawiano w Izabelinie.

[ więcej ]

Studia pielęgniarskie będą dostępne niebawem w Ostrołęce.

[ więcej ]

W całym województwie wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

[ więcej ]

To kolejny zakup zrealizowany dzięki uruchomionemu przez samorząd Mazowsza projektowi unijnemu.

[ więcej ]

Ubiegły rok był kolejnym, w którym samorząd województwa wspierał organizacje pozarządowe w realizacji programów, które przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

[ więcej ]

Modernizacja sterylizatorni w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą była możliwa dzięki dofinansowaniu z UE.

[ więcej ]

Wkrótce przebudowany zostanie 5-kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1604W na trasie Uleniec-Czekaj oraz Czekaj-Rożce.

[ więcej ]

W imieniu Samorządu Mazowsza członek zarządu województwa Elżbieta Lanc przekazała 3 jednostkom OSP w powiecie węgrowskim nowe specjalistyczne umundurowanie: hełmy, rękawice, buty i ubrania specjalne.

[ więcej ]

Marszałek Adam Struzik, w Muzeum Mazowieckim w Płocku, podsumował wsparcie unijne dla subregionu płockiego oraz pomoc udzieloną przez samorząd województwa placówkom służby zdrowia w związku z koronawirusem.

[ więcej ]